V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
15.06.2006 Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Brežice
08.06.2006 Program priprave za občinski lokacijski načrt (OLN) ČN Globoko
08.06.2006 Program priprave prostorskega reda Občine Brežice
08.06.2006 Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Brežice
08.06.2006 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2005
02.06.2006 Sklep o uskladitvi cene za storitev pomoč na domu
02.06.2006 Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskoureditvenih pogojev za območje Občine Brežice (SDPUP)
1


LetoMesec
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil