V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
20.02.2007 Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice
20.02.2007 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Brežice
09.02.2007 Program priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta: Mestno jedro – Brežice del kareja »K-TI-6«
06.02.2007 Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra na parceli št. 787 k.o. Brežice
06.02.2007 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah št. 787/50 in 787/51 v k. o. Šentlenart
02.02.2007 Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
02.02.2007 Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
02.02.2007 Poročilo o izidu volitev župana Občine Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil