V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
19.10.2007 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1887/15, 1887/21, 1887/23 in 1887/24, vse k.o. Čatež
19.10.2007 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1581/2 – pot v izmeri 169 m2, k.o. Cerina
19.10.2007 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1082/3 k.o. Podgorje
19.10.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – kare II
19.10.2007 Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Brežice
12.10.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007
1


LetoMesec
20191234567891011
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil