V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
30.01.2008 Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih programov
30.01.2008 Odlok o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
30.01.2008 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2008
28.01.2008 Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
22.01.2008 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Bušeča vas, k.o. Stojanski vrh, k.o. Sela in k.o. Sromlje
22.01.2008 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1591/3, k.o. Cerina
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil