V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
27.06.2008 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
13.06.2008 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2007
13.06.2008 Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice v letu 1993 za območje Občine Brežice za namen postavitve določenih nezahtevnih in enostavni
06.06.2008 Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra
06.06.2008 Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu«
06.06.2008 Sklep o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil