V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
22.12.2009 Odlok o oglaševanju v Občini Brežice
21.12.2009 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
18.12.2009 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in srednjeročnega plana Občine Brežice za ob
10.12.2009 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
08.12.2009 Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2010
27.11.2009 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo cestno povezavo Zelena Meja – JP525062
19.10.2009 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni spomenik lokalnega pomena
19.10.2009 Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Vida na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena
09.10.2009Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
09.10.2009 Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
09.10.2009 Sklep o ukinitvi javnega dobra
09.10.2009 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009
02.10.2009 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih Občine Brežice (SDPUP-1)
18.09.2009 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
28.08.2009 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice, del kareja K-TI-6
10.07.2009 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
08.07.2009 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
08.07.2009 Sklep o uskladitvi cen za storitev »Pomoč družini na domu«
26.06.2009 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2008
09.06.2009 Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice
1 2


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil