V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
29.05.2009 Sklep o podrobnejši opredelitvi virov financiranja v Načrtu razvojnih programov za področje gospodarskih javnih služb in gospodarskih zadev za obdobje 2009–2012 v okviru Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009
29.05.2009 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
29.05.2009 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
29.05.2009 Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice
29.05.2009 Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice
26.05.2009 Obvezna razlaga prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območja izjemnih posegov – lokacije s pogoji
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil