V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
31.12.2010Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
31.12.2010Sklep o ukinitvi javnega dobra
24.12.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
24.12.2010Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Brežice (v nadaljevanju: SDZN)
23.12.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda »Letalski center Cerklje ob Krki«
23.12.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
23.12.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
23.12.2010Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Brežice
23.12.2010Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
17.12.2010Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice
03.12.2010Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Brežice
26.11.2010Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice
26.11.2010Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice
19.11.2010Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2011
12.11.2010Odlok o spremembah Odloka o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice
12.11.2010Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
27.10.2010Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
27.10.2010Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
27.10.2010Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
08.10.2010Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN B4-21C2/1/423-CU Ob Cesti svobode
1 234


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil