V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
09.02.2010 Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Brežice
09.02.2010 Sklep o soglasju k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
09.02.2010 Sklep o vzpostavitvi in ukinitvi statusa javnega dobra
09.02.2010 Odlok o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice
05.02.2010 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000
05.02.2010 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih Občine Brežice (SDPUP-1)
05.02.2010 Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil