V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
30.07.2010Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
26.07.2010Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
23.07.2010Sklep o nadstandardni sistemizaciji v vrtcih Občine Brežice
23.07.2010Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice za volilno leto 2010
15.07.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
15.07.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010
15.07.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice
09.07.2010Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
09.07.2010Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
09.07.2010Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
09.07.2010Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
09.07.2010Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2010
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil