V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
25.03.2011Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Jurija na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.03.2011Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Mrzlavi vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.03.2011Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Martina v Velikih Malencah za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.03.2011Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Marka v Cerkljah ob Krki za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.03.2011Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Krški vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.03.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
25.03.2011Odlok o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
25.03.2011Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
25.03.2011Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
15.03.2011Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
15.03.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
11.03.2011Odlok o ukinitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
11.03.2011Sklep o začetku likvidacije javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
04.03.2011Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2011
1


LetoMesec
20191234567891011
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil