V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
25.11.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
25.11.2011Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
08.11.2011Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova
08.11.2011Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čatež – Savska pot
02.11.2011Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
02.11.2011Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil