V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
27.12.2011Sklep o ukinitvi javnega dobra
23.12.2011Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
21.12.2011Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
09.12.2011Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2012
02.12.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil