V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
24.02.2012Avtentična razlaga 19. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
24.02.2012Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
24.02.2012Sklep o ukinitvi javnega dobra
17.02.2012Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
17.02.2012Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
17.02.2012Odlok o občinskih taksah v Občini Brežice
17.02.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
17.02.2012Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank
17.02.2012Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice
14.02.2012Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
10.02.2012Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012
10.02.2012Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil