V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
21.12.2012Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
18.12.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brežice
18.12.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cerklje ob Krki
18.12.2012Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež
18.12.2012Sklep o sprejemu avtentične razlage Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
18.12.2012Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil