V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
26.04.2013Odlok o razveljavitvi Odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema
26.04.2013Odlok o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki
26.04.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
26.04.2013Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
26.04.2013Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
26.04.2013Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za potrebe turistične dejavnosti na parc. št. 267/36 (del), 267/46, 267/48 in 257/8 (del), vse k.o. Cerina
26.04.2013Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za enoto B4-01P1/1 za potrebe širitve proizvodne dejavnosti na dele parc. št. 263/1, 263/2 in 251/1, vse k.o. Brezina
26.04.2013Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina
26.04.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah novelacije ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3«
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil