V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
31.05.2013Odlok o turistični taksi v Občini Brežice
31.05.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
31.05.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
31.05.2013Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2013
24.05.2013Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012
24.05.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 – 2
17.05.2013Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova cestna povezava zelena meja – JP 525062
17.05.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil