V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
25.04.2014Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
25.04.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
25.04.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
25.04.2014Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2014
25.04.2014Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
25.04.2014Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Brežice
18.04.2014Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013
18.04.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014-1
18.04.2014Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij
18.04.2014Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
1


LetoMesec
20191234567891011
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil