V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
22.05.2015Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki
22.05.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Dolenje Skopice Brajer – DOS-04
22.05.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247
22.05.2015Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti
08.05.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
08.05.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
08.05.2015Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil