V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.12.2015Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
28.12.2015Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
28.12.2015Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
28.12.2015Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
23.12.2015Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dolenje Skopice, DOS-04
23.12.2015Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Kaptol-Dobova
18.12.2015Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Dolenja Pirošica, del DOP-03 – skrajšani postopek
11.12.2015Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice
04.12.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19
04.12.2015Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2016
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil