V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
23.02.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247
19.02.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
19.02.2016Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti
19.02.2016Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2017
19.02.2016Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2016
15.02.2016Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil