V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
23.09.2016Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Bizeljsko
23.09.2016Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SDOPN2
23.09.2016Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
23.09.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bojsno – Ap 1259
23.09.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh
23.09.2016Odlok o preimenovanju dela ulice »Trg izgnancev« v naselju Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil