V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
16.08.1991 Odlok o organiziranju javnega podjetja
16.08.1991 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas
16.08.1991 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih organih in samostojnih strokovnih službah skupščine in Izvršnega sveta občine Brežice
16.08.1991 Odločba o uvedbi komasacijskega postopka
16.08.1991 Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi organa za sprejem ukrepov neposredne kontrole cen
16.08.1991 Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o kriterijih za usmerjanje sredstev za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice
16.08.1991 Odlok o komunalnih taksah v občini Brežice
16.08.1991 Odlok o krajevni taksi v občini Brežice
08.08.1991 Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanje hrane za leto 1991 v občini Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil