V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
14.11.1991 Odlok o dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
14.11.1991 Odlok o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju občine Brežice
14.11.1991 Odlok o dopolnitvi odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanosti
14.11.1991 Odlok o dopolnitvi odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Brežice
14.11.1991 Odlok o pooblastilu za izdajo zdravstvenih spričeval za živali
14.11.1991 Odlok o komunalnem nadzorstvu v občini Brežice
08.11.1991 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
08.11.1991 Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela SO Brežice v 14. volilni enoti
08.11.1991 Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Brežice v 15. volilni enoti - KS Pišece
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil