V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
04.12.1992 Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za zazidalni načrt obrtnoproizvodni kompleks Sromlje
27.11.1992 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
27.11.1992 Odredba o spremembi odredbe o pristojnostih za veterinarskosanitarne in veterinarsko-higienske storitve v občini Brežice
13.11.1992 Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem
06.11.1992 Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Brežice za leto 1992
30.10.1992 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
16.10.1992 Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v občini Brežice
03.10.1992 Sprememba pravilnika o kriterijih za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice
28.09.1992 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Zakot-Trnje
28.09.1992 Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 2x110kV Brežice-Mokrice - meja z Republiko Hrvaško
28.09.1992 Odlok o prenehanju veljavnosti odlokov, ki jih je sprejela Skupščina občine Brežice
21.09.1992 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN Obrtna cona Brežice
21.09.1992 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
12.09.1992 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
12.09.1992 Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za gospodarski plato na mejnem prehodu Obrežje
12.09.1992 Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta prenova mestnega jedra
07.08.1992 Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v Zbor združenega dela Skupščine občine Brežice v 1. volilni enoti
01.08.1992 Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
01.08.1992 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
28.07.1992 Ugotovitev o prenosu mandata na naslednjega kandidata na spisku kandidatov Slovenske kmečke zveze
1 23


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil