V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
21.02.1992 Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine
21.02.1992 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
20.02.1992 Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v zbor združenega dela Skupščine občine Brežice
20.02.1992 Odlok o razpisu ponovnih volitev
20.02.1992 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta stanovanjske soseske Zakot-Trnje
20.02.1992 Pravilnik o uradni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika
20.02.1992 Odredba o določitvi parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina
20.02.1992 Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1992
20.02.1992 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil