V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
27.03.1992 Odredba o delovnem času in uradnih urah upravnih organov, samostojne upravne organizacije in samostojnih strokovnih služb skupščine in izvršnega sveta občine Brežice
27.03.1992 Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Brežice
27.03.1992 Tržni red na tržnici v mestu Brežice
27.03.1992 Odlok o tržnem redu na tržnici v mestu Brežice
27.03.1992 Odlok o zaključnem računu in izvršitvi proračuna občine Brežice za leto 1991
20.03.1992 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1


LetoMesec
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil