V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
30.12.1993 Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo Vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, KS Dobova
30.12.1993 Sklep o uvedbi samoprispevka v vaški skupnosti Mali Obrež, KS Dobova
30.12.1993 Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo Krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Dobova
30.12.1993 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dobova
23.12.1993 Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov najem
23.12.1993 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
23.12.1993 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
03.12.1993 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, KS Dobova
03.12.1993 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Dobova
26.11.1993 Sklep o razpisu referenduma v KS Kapele
19.11.1993 Sklep o spremembi Pravilnika o kriterijih za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice
29.10.1993 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
14.10.1993 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
08.10.1993 Odlok o neprometnih znakih, panojih in transparentih v občini Brežice
08.10.1993 Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Brežice
08.10.1993 Odlok o spremembi odloka o obveznem odlaganju in odvažanju smeti in odpadkov na območju občine Brežice
08.10.1993 Odlok o pripojitvi dela naselja Obrežje k naselju Slovenska vas
17.09.1993 Sklep o javni razgrnitvi Programskih zasnov za ureditveni načrt naselje Kapele
17.09.1993 Sklep o javni razgrnitvi Programskih zasnov za ureditveni načrt naselje Globoko
17.09.1993 Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Forma Sromlje
1 23


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil