V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
19.06.1993 Odredba o spremembi Odredbe o določitvi najvišjih cen
10.06.1993 Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Cerklje
10.06.1993 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
10.06.1993 Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Nova vas
10.06.1993 Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
10.06.1993 Odlok o proračunu občine Brežice za leto 1993
10.06.1993 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka Loče KS Dobova
04.06.1993 Odredba o višini prispevka za vzdrževanje melioracijskih objektov v občini Brežice v letu 1993
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil