V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
23.12.1994 Poročilo o izidu rednih volitev v občinski svet občine Brežice
23.12.1994 Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, plačevanje stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih
05.11.1994 Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta naselja Globoko
27.10.1994 Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice
20.10.1994 Odlok o določitvi volilnih enot
07.10.1994 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
03.10.1994 Sklep o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega načrta ob Cesti svobode
12.08.1994 Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Brežice za leto 1993
05.07.1994 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Radia Brežice
24.06.1994 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice v letu 1993
03.06.1994 Sklep o ugotovitvi lastnine občine Brežice
26.05.1994 Sklep o javni razgrnitvi Programskih zasnov za oskrbno storitveno in stanovanjsko dejavnost v Dobovi
26.05.1994 Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje
26.05.1994 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
26.05.1994 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
26.05.1994 Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
20.05.1994 Akt o koncesiji za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov na področju občine Brežice
20.05.1994 Odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice
20.05.1994 Odlok o podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina
20.05.1994 Odlok o podelitvi koncesije za vzpostavitev sistema kabelske televizije na območju občine Brežice
1 2


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil