V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
24.11.1995 Odlok o organizaciji in delovnih področjih Občinske uprave občine Brežice
16.11.1995 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Brežice)
16.11.1995 Odlok o organizaciji in delovanju zaščite in reševanja v Občini Brežice
13.10.1995 Odlok o razglasitvi območja Jovsi za naravni spomenik
13.10.1995 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1995
22.09.1995 Sklep o ukinitvi dela javne poti kot javnega dobra in vzpostavitvi nadomestne javne poti kot javnega dobra v k.o. Sromlje
22.09.1995 Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta naselja Kapele
22.09.1995 Statutarni sklep o krajvenih skupnostih Občine Brežice
22.09.1995 Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
08.09.1995 Odlok o zazidalnem načrtu "Dedro - Dobova"
08.09.1995 Odlok o zazidalnem načrtu Forma Sromlje
08.09.1995 Odlok o zaključnem računu in izvršitvi proračuna Občine Brežice za leto 1994
01.09.1995 Poslovnik Občinskega sveta občine Brežice
11.08.1995 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
21.07.1995 Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 1994 ter o financiranju političnih strank v Občini Brežice
13.07.1995 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1995
10.06.1995 Statut Občine Brežice
12.05.1995 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995
12.05.1995 Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje
07.04.1995 Sklep o ukinitvi dela javne poti kot javnega dobra in o vzpostavitvi nadomestne javne poti kot javnega dobra v k.o. Zakot
1 2


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil