V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
22.09.1995 Sklep o ukinitvi dela javne poti kot javnega dobra in vzpostavitvi nadomestne javne poti kot javnega dobra v k.o. Sromlje
22.09.1995 Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta naselja Kapele
22.09.1995 Statutarni sklep o krajvenih skupnostih Občine Brežice
22.09.1995 Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
08.09.1995 Odlok o zazidalnem načrtu "Dedro - Dobova"
08.09.1995 Odlok o zazidalnem načrtu Forma Sromlje
08.09.1995 Odlok o zaključnem računu in izvršitvi proračuna Občine Brežice za leto 1994
01.09.1995 Poslovnik Občinskega sveta občine Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil