V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.12.1996 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
20.12.1996 Odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
20.12.1996 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
06.12.1996 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina
06.12.1996 Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode-jug v Brežicah
29.11.1996 Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Kapele v Občini Brežice
04.11.1996 Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Brežice
04.11.1996 Odlok o javnem redu in miru v Občini Brežice
19.10.1996 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje gospodarska cona Slovenska vas
19.10.1996 Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice
19.10.1996 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda, Knjižnice Brežice
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Trnje-Zakot
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Nova vas
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za počitniško naselje Velike Malence
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za 8 weekend hišic na Griču
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za 19 počitniških hišic pri Sobenji vasi-Račnik
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart kare D in E
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
1 23


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil