V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
19.10.1996 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje gospodarska cona Slovenska vas
19.10.1996 Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice
19.10.1996 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda, Knjižnice Brežice
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Trnje-Zakot
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Nova vas
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za počitniško naselje Velike Malence
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za 8 weekend hišic na Griču
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za 19 počitniških hišic pri Sobenji vasi-Račnik
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart kare D in E
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Dobovo-Sever
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu naselje Hrastnika II v Brežicah
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Cerklje
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za obrtniško cono Brežice
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Dedro Dobova
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Forma Sromlje
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu UND 4 in UND 5 Dobova
19.10.1996 Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
1 2


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil