V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.12.1996 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
20.12.1996 Odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
20.12.1996 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
06.12.1996 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina
06.12.1996 Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode-jug v Brežicah
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil