V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.03.1997 Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za trgovinsko proizvodni center Slovenska vas
28.03.1997 Sklep Občinskega sveta občine Brežice o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997
28.03.1997 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1997
28.03.1997 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice
28.03.1997 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v letu 1994 ter o financiranju političnih strank v Občini Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil