V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
30.05.1997 Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana sveta KS Velika Dolina iz 4. volilne enote (Brežice)
29.05.1997 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1997
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Brežice
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Zakot-Bukošek
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šentlenart
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sromlje
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Pečice-Križe
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Globoko
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Čatež ob Savi
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Bizeljsko
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Artiče
05.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Občini Brežice
05.05.1997 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil