V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
20.06.1997 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
19.06.1997 Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
19.06.1997 Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
19.06.1997 Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
19.06.1997 Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
19.06.1997 Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
19.06.1997 Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
19.06.1997 Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
19.06.1997 Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
13.06.1997 Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Občini Brežice
13.06.1997 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990
06.06.1997 Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Dobova
06.06.1997 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb ureditvenega načrta mestno jedro Brežice
06.06.1997 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Trnje
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil