V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
15.12.1997 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Trnje (Jug) Brežice
15.12.1997 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1996 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega ...
15.12.1997 Odlok o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000
11.12.1997 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1996/III
11.12.1997 Odlok o plakatiranju na območju Občine Brežice
10.12.1997 Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode
10.12.1997 Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice
04.12.1997 Sklep o ukinitvi prispevka ob ceni komunalnih storitev
04.12.1997 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil