V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.12.1998 Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, Krajevna skupnost Dobova
28.12.1998 Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka v vaški skupnosti Mali Obrež, KS Dobova
11.12.1998 Sklep o razpisu naknadnih volitev za Svet KS Globoko v 2. volilni enoti - Brezje
11.12.1998 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana na območju Občine Brežice za poselitev - dopolnjenega v letu 1998
01.12.1998 Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
01.12.1998 Odlok o turistični taksi v Občini Brežice
01.12.1998 Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1999
27.11.1998 Sklep o razpisu drugega kroga volitev za župana Občine Brežice in o razveljavitvi volitev ter razpisu ponovnih volitev za Svet KS Pišece v 6. volilni enoti - Podgorje pri Pišecah
13.11.1998 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, KS Dobova
16.10.1998 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju ses
16.10.1998 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju ses
16.10.1998 Program priprave prostorsko izvedbenega akta (PIA) za gospodarski terminal 1 na Obrežju
16.10.1998 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje MMP Ob
16.10.1998 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice«
16.10.1998 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 1998
09.10.1998 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice
09.10.1998 Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 1998
02.10.1998 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev osnutka ureditvenega načrta Cesta svobode center v Brežicah
04.09.1998 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju ses
04.09.1998 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju ses
1 23


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil