V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
10.04.1998 Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1998
03.04.1998 Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice
03.04.1998 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998
03.04.1998 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1998
03.04.1998 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil