V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
29.06.1998 Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice
29.06.1998 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice od leta 1986 do 2000 za območje mejnega prehoda Obrežje dopolnjenega 1996/II
29.06.1998 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1998
19.06.1998 Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pišece
19.06.1998 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece
05.06.1998Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letu 1998 za območje KS Piš
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil