V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
10.07.1998 Program priprave ureditvenega načrta za UN Čatež ob Savi
10.07.1998 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, v nadaljevanju: s
10.07.1998 Program priprave spremembe ureditvenega načrta za UN mestno jedro Brežice (sever in Zdravstveni dom)
10.07.1998 Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
10.07.1998 Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
10.07.1998 Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
10.07.1998 Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pišece
10.07.1998 Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
10.07.1998 Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
10.07.1998 Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice
10.07.1998 Odlok o oskrbi s pitno vodo
10.07.1998 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi grajskega kompleksa Mokrice z varovalnim območjem za naravno znamenitost in kulturni spomenik
10.07.1998 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
10.07.1998 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
10.07.1998 Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil