V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.12.1998 Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, Krajevna skupnost Dobova
28.12.1998 Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka v vaški skupnosti Mali Obrež, KS Dobova
11.12.1998 Sklep o razpisu naknadnih volitev za Svet KS Globoko v 2. volilni enoti - Brezje
11.12.1998 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana na območju Občine Brežice za poselitev - dopolnjenega v letu 1998
01.12.1998 Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
01.12.1998 Odlok o turistični taksi v Občini Brežice
01.12.1998 Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1999
1


LetoMesec
20191234567891011
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil