V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
26.02.1999 Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za območje AFP Dobova
18.02.1999 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1999
18.02.1999 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
18.02.1999 Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice
18.02.1999 Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
18.02.1999 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000 za območja vodnih virov Pišece, Prilipe, Mokrice in Aquaductus Romanus dopolnjen 1998/1
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil