V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.06.1999 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana na območju Občine Brežice za center za ravnanje z odpadki in deponijo dopolnjenega v letu 1
28.06.1999 Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Brežice
28.06.1999 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1999
23.06.1999 Statut Občine Brežice
11.06.1999 Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Poslovni center Brežice (UN PC)
11.06.1999 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje AFP Dobova (PUP AFP Dobova)
11.06.1999 Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil