V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.12.2000 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
28.12.2000 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2000
14.12.2000 Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001
14.12.2000 Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda "Letalski center Cerklje ob Krki"
06.10.2000 Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odjavo posledic suše in plazenja tal v letu 2000 v Občini Brežice
28.09.2000 Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mestno jedro Brežice - del kareja C
23.08.2000 Odlok o spremembi območij naselij Sromlje in Blatno
23.08.2000 Odlok o imenovanju nove ulice na območju naselja Dobova
23.08.2000 Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu
10.08.2000 Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Globočice
21.07.2000 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "TPV Šentlenart" Občine Brežice - dopolnitev 2000/3
21.07.2000 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "MIZARSTVO MEDVED" Občine Brežice - dopolnitev 2000/2
13.07.2000 Sklep o začasni razglasitvi Cerkve Žalostne matere božje v Bušeči vasi
13.07.2000 Sklep o začasni razglasitvi šolske zidanice na Bizeljskem za kulturni spomenik
13.07.2000 Sklep o začasni razglasitvi Kovačičeve hiše v Drenovcu pri Bukovju za kulturni spomenik
30.06.2000 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje Krajevne skupnosti Pišece, dopolnitev 1998/2
30.06.2000 Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000
30.06.2000 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-2000 za območje Občine Brežice, razen območja KS Pišece - dopolnitev 1998/2
23.06.2000 Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
16.06.2000 Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice
1 2


LetoMesec
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil