V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
30.06.2000 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje Krajevne skupnosti Pišece, dopolnitev 1998/2
30.06.2000 Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000
30.06.2000 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-2000 za območje Občine Brežice, razen območja KS Pišece - dopolnitev 1998/2
23.06.2000 Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
16.06.2000 Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice
09.06.2000 Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2 Slovenska vas
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil