V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
26.04.2001 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "Mizarstvo Medved" Občine Brežice dopolnitev 2000/
26.04.2001 Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001
26.04.2001 Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
26.04.2001 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2001
19.04.2001 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za sanacijo opuščenih kamnolomov v Križah in na Cirniku t
19.04.2001 Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah
13.04.2001 Program priprave za lokacijski načrt za napajalni plinovod Krško-Brežice in za spremembo in dopolnitev PIA na območju plinifikacije Občine Brežice
13.04.2001 Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta mestno jedro Brežice - del kareja A
13.04.2001 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 v delu, ki ga opredeljuje usklajen predlog lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas-Obrežje
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil