V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
24.08.2001 Sklep o javni razgrnitvi UN Gospodarska cona 1 Slovenska vas
24.08.2001 Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve ZN stanovanjska soseska Hrastina
24.08.2001 Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta ČN Obrežje
24.08.2001 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice - del kareja A
17.08.2001 Program priprave zazidalnega načrta Gospodarski terminal Obrežje
10.08.2001 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Bencinski servis Brezovica na Bizeljskem" - dop
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil